Tác giả Hàm Tiếu (Bánh Bèo Bồng Bềnh)

Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn!