Truyện Cổ Đại

Đào Hoa Tới Số

Cẩm Đường Xuân

Tạo Tác Thời Gian

Truyện cổ đại là thể loại truyện lấy bối cảnh phong kiến - cổ đại, thường là xuyên không về quá khứ. Truyện viết thuần cổ trang (nhân vật đã sống sẵn ở cổ đại rồi) thì ít gặp hơn, các thể loại nhỏ hơn như cung đấu, gia đấu, kiếm hiệp/giang hồ, điền văn...

Truyện Cổ Đại đang hot

Đang cập nhập