Truyện Cung Đấu

Đào Hoa Tới Số

[Bhtt] Đế Sư

Trộm Long Tráo Phượng

Đích Phi Sách

Quy Đức Hầu Phủ

Hoàng Ngư Huệ

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...

Truyện Cung Đấu đang hot

Đang cập nhập