Truyện Điền Văn

Cái Máy Nhại

Quán Cơm Đêm Khuya

Tiểu Mẹ Kế

Nông Gia Hãn Phụ

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Chung Hỉ Tửu

Nội dung chủ yếu xoay quanh việc xây dựng gia đình của hai nhân vật chính. Thường là 1×1 và truyện khá nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn thường kể về cuộc sống điền viên, chăm lo sự nghiệp, đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại điền văn thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.

 

Truyện Điền Văn đang hot

Đang cập nhập