Truyện Gia Đấu

Xuân Mang Lưu Luyến

Đích Trưởng Nữ

Thịnh Sủng Thứ Phi

Đích Nữ Vô Song

Trắc Phi

Nhật Ký Báo Thù

Nữ Hộ

Bỏ Ta Còn Ai

Truyện gia đấu hay còn gọi là trạch đấu, cũng giống như các truyện có tình tiết mưu tính, đấu đá nhau giữa các thành viên trong gia đình thế gia vọng tộc. Đối tượng thường là huynh đệ, tỷ muội, mẹ kế...tranh đoạn địa vị, quyền lực, gia tài...

Truyện Gia Đấu đang hot

Đang cập nhập