Truyện Hệ Thống

Sườn Xám Và Quân Trang

Truyện hệ thống là truyện mà nhân vật chính luôn mang trong mình một hệ thống (siêu cấp). Hệ thống cộng sinh với nhân vật, đưa ra các nhiệm vụ/yêu cầu để hoàn thành, từ đó nhân vật chính đạt được nhiều lợi ích "phi tự nhiên"

Truyện Hệ Thống đang hot

Đang cập nhập