Truyện Xuyên Không

Đào Hoa Tới Số

Ta Chính Là Thần

Ký Sự Những Năm 80

Truyện xuyên không kể về nhân vật vì một lý do thần kỳ nào đó mà vượt thời gian/không gian đến một nơi khác. Trong đó có xuyên hồn: chỉ có linh hồn xuyên không và xuyên nguyên: cả người cùng xuyên việt.

Truyện Xuyên Không đang hot

Đang cập nhập