Phu Chăn Ngựa

[Cần kiện gấp app sách nói Soundio]


trước tiếp

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }


Hôm nay mới nghe xong hết cuốn sách nói này, công nhận nghe mà mình không nhận ra đây là mình viết luôn. 😂 Kiểu sách nói mà diễn đọc như phim TVB hay kịch nói Idecaf á bà con.

Cần kiện cái app sách nói Soundio này gấp, MC diễn đọc như diễn viên kịch nói, truyện hài mà đọc ra cứ như truyện rất hài thì thôi đi, lồng tiếng gì mà kỹ thế lồng cả tiếng thở dài, tiếng đặt ly và... cả tiếng ngựa hí huyền thoại vào, báo hại đang ăn kẹo mút muốn nuốt luôn nguyên cây vô bụng, eo cũng giảm xuống hai phân vì cười quá nhiều. 🤣🤣🤣

Nói chung là yêu nhưng điêu điêu cho vui đó quý vị. 😂 Download Soundio đi bà con, có truyện của đồng bọn già cả neo đơn nhà tui và hàng loạt các truyện hay của các tác giả trẻ người Việt khác. Đặc biệt là, tất cả đều thơm mùi nhang nghen. 🥰

Hãy lên chợ ứng dụng, download app SOUNDIO, sau đó tìm kiếm "Phu chăn ngựa", "Duyên mảnh" hoặc "Một quan là sáu trăm đồng" nghen bà con, hai truyện sau là nhân cách khác của tui viết đó haha~ 🤣🤣🤣


#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.